Δοκιμή ευτυχίας στο ζευγάρι - Είστε ευχαριστημένοι στη σχέση σας;

Δοκιμή ευτυχίας στο ζευγάρι - Είστε ευχαριστημένοι στη σχέση σας; /

Η ευτυχία είναι ένα περίπλοκο κατασκεύασμα που έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών ερευνών κατά την τελευταία δεκαετία, δείκτη που προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά, ¿τι είναι η ευτυχία? Η ευτυχία είναι η επίτευξη των σκοπών μας. Η ευτυχία είναι να κάνουμε τις ενέργειές μας συνεπείς με τα συναισθήματα και τις σκέψεις μας. Η ευτυχία είναι αυτή η αίσθηση ευημερίας και πλήρους διαβίωσης σε ειρήνη με τον εαυτό του και τη ζωή. Στη συνέχεια, το ευτυχία στο ζευγάρι θεωρείται το υποκειμενική κατάσταση ευεξίας και προσωπική ικανοποίηση ότι ένα άτομο αισθάνεται με τη σχέση. Θεωρείται ότι μία από τις επιθυμίες του ανθρώπου είναι να είναι σε θέση να οικοδομήσει μια ουσιαστική σχέση. Η ύπαρξη μιας σχέσης μας επιτρέπει να αναπτύξουμε μια άλλη πτυχή του προσώπου μας και μια άλλη περιοχή στη ζωή μας.

Η ευτυχία είναι μια έννοια σχετική με κάθε άτομο, γι 'αυτό είναι τόσο περίπλοκο να το μετράμε. Κατά τον ίδιο τρόπο, δεν είναι εύκολο να μετρήσετε την ευτυχία ως ζευγάρι, διότι κάθε ζευγάρι είναι διαφορετικό από το άλλο και το καθένα έχει το δικό του κριτήριο της ευτυχίας ως ζευγάρι. Αλλά, γενικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάποιος είναι ευτυχισμένος ως ζευγάρι όταν η σχέση βοηθά να δώσει νόημα και θετικό νόημα στη ζωή. Η ευτυχία ως ζευγάρι πρέπει να ικανοποιηθεί με τη σχέση, όταν η σχέση είναι σύμφωνη με την προσωπική ολοκλήρωση και όταν παράγει θετικές διαθέσεις.

¿Είστε χαρούμενοι στη σχέση σας? ¿Θέλετε να γνωρίζετε το επίπεδο ευτυχίας σας ως ζευγάρι; Στη συνέχεια, μπορείτε να απαντήσετε στις 10 ερωτήσεις δοκιμή ευτυχίας σε ζευγάρι. Σε αυτή την ψυχολογική δοκιμασία θα λάβετε τα αποτελέσματα αμέσως, δωρεάν και online. ¡Αναλύστε την ευημερία και την ικανοποίηση σας με τη σχέση σας! Στα αποτελέσματα, θα βρείτε το επίπεδο ευτυχίας σας ως ζευγάρι και τις απαραίτητες συμβουλές για να είστε ευτυχισμένοι ως ζευγάρι.

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτές τις δοκιμές είναι ενδεικτικά, δεδομένου ότι η διάγνωση πρέπει πάντα να διεξάγεται από επαγγελματία ψυχολόγο.