Ψυχομετρικές εξετάσεις

Raven δοκιμή ερμηνεία των αποτελεσμάτων

Το δοκιμή των προοδευτικών πινάκων του Raven είναι μια ψυχομετρική δοκιμασία που έχει ως κύριο στόχο μετρήστε το επίπεδο της...