Νομική ψυχολογία

Χαρακτηριστικά της θεωρίας γραφειοκρατίας του Weber

Max Weber (1864 - 1920) ή συγγραφέας συστηματικής μελέτης για τη γραφειοκρατία. Suas Observações για o Desenvolvimento da γραφειοκρατία και...