Ψυχοφαρμακολογία

Το Zopiclone χρησιμοποιεί, μηχανισμό δράσης και ανεπιθύμητες αντιδράσεις

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει δημοφιλές τα ναρκωτικά Z, ένα είδος υπνωτικής βενζοδιαζεπίνες συναγωνίζεται ως ιατρική θεραπεία εκλογής για τις...

Η ζιπρασιδόνη χρησιμοποιεί και παρενέργειες αυτού του φαρμάκου

Τα αντιψυχωσικά ή τα νευροληπτικά είναι τα ψυχοτρόπα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ψυχωσικών προβλημάτων όπως η σχιζοφρένεια, αν...

Το Vortioxetine χρησιμοποιεί και παρενέργειες του ψυχοφαρμάκου

Τα ψυχιατρικά ή ψυχολογικά φάρμακα, όπως και οι υπόλοιπες φαρμακολογικές θεραπείες, δεν είναι τέλειες. Ως εκ τούτου, η έρευνα στον...

Το Viloxazine χρησιμοποιεί και παρενέργειες αυτού του φαρμάκου

Η δημιουργία νέων φαρμάκων για την καταπολέμηση όλων των ειδών ασθενειών και διαταραχών, τόσο ψυχολογικών όσο και σωματικών, είναι μια...

Το Vilazodona (αντικαταθλιπτικό) και τις παρενέργειες

Ένα από τα χαρακτηριστικά των φαρμακολογικών θεραπειών είναι ότι δεν ενεργούν πάντοτε με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους ασθενείς....

Η χρήση του Venlafaxine, παρενέργειες και προφυλάξεις

Υπάρχουν σχεδόν όλοι οι τύποι και υποτύποι των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων καθώς υπάρχουν διαταραχές και καταστάσεις με καταθλιπτικά ή ανήσυχα συμπτώματα....

Ένα φάρμακο για την εξάλειψη των κακών αναμνήσεων

Το 2013, ένα φιλόδοξο ερευνητικό πρόγραμμα που προωθήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Βασιλείας, με τη συνεργασία διαφόρων πανεπιστημίων, προφανώς χρησίμευε...

Η χρήση τριμιπραμίνης και οι ανεπιθύμητες ενέργειες αυτού του αντικαταθλιπτικού

Η τριμιπραμίνη είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία κυρίως καταθλιπτικών καταστάσεων, αν και συνταγογραφείται επίσης στην περίπτωση διαταραχών...

Το Trifluoperazine χρησιμοποιεί και παρενέργειες αυτού του αντιψυχωτικού φαρμάκου

Η τριφθοπεραζίνη είναι ένα φάρμακο που συνταγογραφείται για τη θεραπεία ορισμένων εκδηλώσεων σχιζοφρένειας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχει σημαντικές...