Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του κτιρίου

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του κτιρίου / Εργασία

Το Team Building αποτελείται από την αναζήτηση δραστηριοτήτων που μπορούν να δημιουργήσουν ομάδες υψηλών επιδόσεων, προκειμένου να βελτιωθούν οι διαπροσωπικές σχέσεις μέσα σε μια ομάδα. Για το λόγο αυτό, Είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται ευρέως στην οργανωτική ανάπτυξη των επιχειρήσεων, εκτός από τις στρατιωτικές μονάδες ή τις αθλητικές ομάδες.

Η προέλευση αυτής της ιδέας χρονολογείται από τη δεκαετία του 1920 και του 1930, όταν ο ψυχολόγος William McDougall δημοσίευσε το βιβλίο του "Το ομαδικό πνεύμα", στο οποίο άρχισε να μιλά για τη σημασία της αίσθησης της ομάδας σε εργασιακά περιβάλλοντα.

Τι είναι οι ομάδες υψηλής απόδοσης?

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ομάδες εργασίας μιας εταιρείας δεν λειτουργούν με το αναμενόμενο επίπεδο αποτελεσματικότητας, διαχωρίζοντας τα επιθυμητά αποτελέσματα από αυτά που ελήφθησαν. Συχνά οφείλεται στην έλλειψη σχέσης μεταξύ των μελών της ή επειδή οι ρόλοι τους δεν είναι καλά καθορισμένοι ή δεν γνωρίζουν τους στόχους τους.

Η συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι α χαμηλή παραγωγικότητα στον χώρο εργασίας και μια σειρά οργανωτικών προβλημάτων, που μπορεί ακόμη και να δημιουργήσει συγκρούσεις μεταξύ των συναδέλφων. Αντιμετωπίζοντας αυτά τα προβλήματα, δημιουργείται η ιδέα της δημιουργίας ομάδων υψηλών επιδόσεων μέσω της χρήσης Team Building. Η βέλτιστη εφαρμογή του μπορεί να επιτύχει υψηλό επίπεδο αποτελεσμάτων και μεγάλη ικανοποίηση και κίνητρο μέσα στην ομάδα εργασίας.

Ένα από τα κλειδιά του Team Building είναι να κρατήσει την ομάδα ενωμένη και σωστά οργανωμένη από την αρχή.

Πώς εφαρμόζεται το Team Building?

Η οικοδόμηση μιας ομάδας υψηλών επιδόσεων χρησιμοποιώντας τις τεχνικές της Team Building δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά τα αποτελέσματά της είναι πολύ θετικά. Το πρώτο βήμα θα είναι η ύπαρξη μιας καθορισμένης και ευφυούς πολιτικής πρόσληψης και επιλογής. Χάρη σε αυτό, μπορούμε να αποκτήσουμε τα πιο ικανά άτομα για κάθε θέση μέσα στο περιβάλλον εργασίας. Επιπλέον, είναι σημαντικό, εκτός από το να είναι το καλύτερο, να μπορούν να σχηματίσουν μια ομάδα.

Από την άλλη πλευρά, θα είναι ουσιαστικής σημασίας να υπάρχει επικεφαλής αυτής της ομάδας εργασίας. Αυτό πρέπει να έχει εξαιρετική ικανότητα εργασίας, με όραμα για το μέλλον και να εμπνέει σεβασμό για την ανθρώπινη ποιότητα. Επίσης,, Θα είναι απαραίτητο ο ηγέτης να έχει την ενσυναίσθηση με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Μεταξύ των καθηκόντων του ηγέτη τονίζουν:

  • Σημειώστε σαφώς τους στόχους της ομάδας.
  • Καθορίστε ένα σύστημα μέτρησης του επιπέδου των στόχων.
  • Δημιουργήστε ένα αποτελεσματικό σύστημα επικοινωνίας και οργάνωσης μεταξύ των μελών της ομάδας.
  • Καθορίστε τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων μέσα στην ομάδα.
  • Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης προσωπικού, όπως η πρόσληψη, η κατάρτιση και τα κίνητρα.

Ανάπτυξη της Team Building μέσα από συμμετοχικές εκδηλώσεις

Η πιο συνηθισμένη μέθοδος για την υλοποίηση του Team Building και η ενθάρρυνση της σχέσης ανάμεσα στους συναδέλφους είναι η συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τους δεσμούς που τους ενώνουν και να τους επιτρέψουν να ανοίξουν νέα κανάλια επικοινωνίας.

Μια ισχυρή σχέση μεταξύ των μελών της ομάδας θα οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα, μεγαλύτερη παραγωγικότητα και αποτελεσματικό και πιο ανθεκτικό περιβάλλον εργασίας.

Συχνά ορίζετε τους συναδέλφους σας ως άτομα που γνωρίζετε, αλλά δεν θεωρείτε φίλους. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή σε εκδηλώσεις ή δραστηριότητες που υπερβαίνουν το περιβάλλον εργασίας μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία δεσμών να βελτιωθεί η ενσωμάτωση όλων των εργαζομένων και η άνεση τους μέσα στην ομάδα.

Ένα καλό παράδειγμα αυτού του είδους πρακτικής είναι να κάνουμε ένα ταξίδι μαζί. Με αυτό τον τρόπο, οι συνάδελφοι θα έχουν χρόνο να μιλήσουν και να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους, επιτρέποντας σε όλους να αισθάνονται πιο κοντά ο ένας στον άλλο.

Μια άλλη επιλογή μπορεί να είναι η οργάνωση ενός γεγονότος με δραστηριότητες που περιλαμβάνουν προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν. Κάποιο είδος Gymkhana που περιλαμβάνει δραστηριότητες στις οποίες κάθε μέλος της ομάδας μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ικανότητές του επίλυσης προβλημάτων προς όφελος της ομάδας σε ένα παιχνιδιάρικο πλαίσιο. Αυτό μπορεί να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ των συναδέλφων και να καταστήσει τον καθένα πιο ενημερωμένο για τον δικό του ρόλο στην ομάδα, καθώς και να γνωρίζει την αξία των άλλων και τη σημασία της συνεργασίας.

Πώς να αποφύγετε την επίδραση ενός τοξικού συνοδού Εάν έχετε έναν τοξικό σύντροφο που κάνει τη ζωή σας αδύνατη, εδώ είναι τα κλειδιά για να το εντοπίσετε και να είστε σε θέση να ξεφύγετε από την αρνητική επιρροή του Διαβάστε περισσότερα "