Αθλητισμός και σωματική άσκηση

Ψυχολογικά οφέλη από την κολύμβηση

Η άσκηση οποιουδήποτε είδους αθλητισμού, εκτός από το να μας βοηθά να φροντίζουμε την υγεία μας και να μας κρατάει...

Ψυχολογική προετοιμασία σε αθλητές υψηλής απόδοσης

Οι αθλητές υψηλής απόδοσης πρέπει πρώτα απ 'όλα θα εξουσία, πειθαρχία, κίνητρα και πολλή ψυχολογική προετοιμασία για να μπορέσει να...

Ηθική στον αθλητισμό

Όπως και όλη η ανθρώπινη συμπεριφορά ο αθλητισμός έχει κανόνες που ρυθμίζουν τη δραστηριότητά του. Με αυτή την έννοια μπορούμε...

Ανταγωνισμός στον αθλητισμό

Η λέξη αρμοδιότητα προέρχεται από τα λατινικά “ανταγωνισμού” σημαίνει “αναζητούν από κοινού και έχουν διάφορες έννοιες ανάλογα με το πλαίσιο...

Η αίσθηση της συνοχής ως μεσολαβητή μεταξύ της σωματικής δραστηριότητας και της ανθεκτικότητας

Η ικανότητα αντιμετώπισης και προσαρμογής σε δύσκολες καταστάσεις διαμορφώνεται σε όλη τη ζωή. Για τη διαμόρφωση αυτού του χαρακτηριστικού, ή...