Βασική ψυχολογία

Μεταβλητές της κλασικής προετοιμασίας στην κλασική προετοιμασία

Τα στοιχεία ή οι μεταβλητές της κλασικής προετοιμασίας είναι τέσσερα: μη ελεγχόμενο ερέθισμα (EI), κλινικό ερέθισμα (EC), ανεπιθύμητη απόκριση (RI)...

Τύποι ύπνου και χαρακτηριστικά

Το όνειρο είναι μια γενετικά προγραμματισμένη συμπεριφορά για την αύξηση της προσαρμοστικής ικανότητας των ατόμων. Είναι μια ενεργή διαδικασία. Παρουσιάζεται...

Τύποι έντασης ενίσχυσης και ευρετήρια ενίσχυσης

Skinner για να συζητήσουν τα τηλεφωνητών απαντήσεις λένε: «Μια ONS είναι ένα αναγνωρίσιμο τμήμα της συμπεριφοράς των οποίων μπορούμε να...

Γνωσιακές Θεωρίες του Συναισθήματος

Οι γνωστικές θεωρίες συμφωνούν για τη σημασία που αποδίδουν στην ερμηνεία που κάνουν οι άνθρωποι για τη συναισθηματική κατάσταση. Για...

Θεωρία της Κίνητρα από τον Clark Hull

Ο Clark Hull είναι σσυμπεριφορικού ψυχολόγου ενδιαφέρονται για τη μελέτη της εκμάθησης των ζώων και ανησυχούν για το θέμα των...

Βασική Ψυχολογία Γνωστική μάθηση. Παρατηρητική μάθηση

Η ρητή μάθηση: τα άτομα που δραστηριοποιούνται ενεργά αναζητούν τη δομή των πληροφοριών που τους παρουσιάζονται. Η έμμεση μάθηση είναι...

Εφαρμοσμένη Ψυχολογία, Βασική Ψυχολογία και Γενική Ψυχολογία

Όλες οι επιστήμες πρέπει να βασίζεται στη βασική επιστήμη. Έτσι, η Εφαρμοσμένη Ψυχολογία βασίζεται στη γνώση της βασικής Ψυχολογίας. Το...

Βασικές θεωρίες του συναισθήματος

Πρώτες θεωρίες του συναισθήματος είναι θα εξετάσουν την ψυχολογική θεωρία του James και τη φυσιολογική θεωρία του Cannon. Το συναίσθημα...

Σχεδιασμός και εκτέλεση ομιλιών

Οι βασικές ιδιότητες της ομιλίας και τους λόγους οδηγήσει σε ερμηνεύουν ως μια μορφή της εκ προθέσεως δράσης, η αποτελεσματικότητα...