Ψυχολογία της προσωπικότητας και της διαφοράς

Ποιο είναι το συναισθηματικό πεδίο - Η ψυχολογία της προσωπικότητας

Ιστορικά υπάρχει ένα κενό στο ρόλο του συναισθήματος στο δυναμική προσωπικότητα-νοημοσύνη Ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι τα συναισθήματα γίνονται αντιληπτά...

Διαδικασίες παραπομπής - Συνέπειες και εφαρμογή

Στην κοινωνική ψυχολογία, η απόδοση είναι η διαδικασία με την οποία τα άτομα εξηγούν τα αίτια της συμπεριφοράς και των...

Ανάγκη σύνδεσης

Murray Το χαρακτήρισε ως "επιθυμία να έχουν φίλους, να δημιουργήσουν αμοιβαίες σχέσεις ή να συνεργαστούν με άλλους". Σε επίπεδο συμπεριφοράς,...

Κίνητρο και Προσωπικότητα - Σύντομη Περίληψη - Ψυχολογία Προσωπικότητας

Όταν πρόκειται για σπουδές συμπεριφορά από μια δυναμική διαδραστική προσέγγιση, ή "συναλλακτική" θεωρούμε την παρέμβαση του παραγόντων προσωπικά, καταστάσεις αλληλεξάρτηση...

Μοντέλο πέντε παραγόντων - Cattell και Eysenck

Το μοντέλο του Πέντε μεγάλα προτείνει την ύπαρξη πέντε βασικών παραγόντων προσωπικότητας που υποτίθεται ότι θα έχουν καθολική εγκυρότητα. Μέρος...

Η θεωρία του Eysenck

Ο Eysenck συνδυάζει το συσχετιστική παράδοση (περιγραφικό ή ταξινομικό μοντέλο) με το πειραματικό (αιτιώδες ή επεξηγηματικό μοντέλο). Το περιγραφικό μοντέλο...

Η θεωρία της Cattell

Το σύνολο του έργου της Cattell επικεντρώθηκε στην ανακάλυψη των στοιχείων που αποτελούν την προσωπικότητα και στην ανάπτυξη δοκιμών για...

Το εγγενές κίνητρο

Το ενδογενές-εξωγενές κίνητρο Θα αναλύσω την προληπτική πλευρά της συμπεριφοράς, αλλά θα έδινα μεγαλύτερη έμφαση στην ανάλυση των ατομικών διαφορών...

Ευφυής νοημοσύνη και κρυσταλλωμένη νοημοσύνη

Συνοπτικά, ο ψυχολόγος Cattell Πρότεινε δύο διαφορετικές μορφές νοημοσύνης. Η νοημοσύνη υγρών ορίζεται ως η ικανότητα επίλυσης νέων προβλημάτων, η...